13%
 Nấm Gan Bò Vàng (đông lạnh)  Nấm Gan Bò Vàng (đông lạnh)
32%
 Rong Biển Sushi 50 miếng  Rong Biển Sushi 50 miếng

Rong Biển Sushi 50 miếng

299,000₫

440,000₫